LEASING İŞ SÜRECİ

  1. Firmalar yatırımlarına karar verdiklerinde Arı Leasing'den ödeme planı talep ederler.
  2. Arı Leasing tarafından firma talebi doğrultusunda, YTL, USD veya EURO olarak hazırlanan ödeme planları firmaya sunulur.
  3. Firma tarafından teklif kabul edilir ise başvuru formu, proforma fatura ve kredilendirme ile ilgili evraklar Arı Lesasing’e gönderilir.
  4. Firmanın kredi tespit çalışması yapılır ve kredi şartları belirlenir.
  5. Arı Leasing ve firma arasında finansal kiralama sözleşmesi imzalanır.
  6. Arı Leasing malı satın alır ve fatura Arı Leasing adına kesilir. İthalatta ise ithalatçı Arı Leasing’dir; malın ithali için gerekli finansman şartlarını yerine getirir ve malı ithal eder. Malın firmaya teslimi ile firma malı elde etmiş olur.
  7. Kiracının, söz konusu ekipmanı teslim alması ile birlikte mallar olası tüm risklere karşı Arı Leasing tarafından sigorta ettirilir.
  8. Sözleşme şartları doğrultusunda firmadan kira bedelleri tahsil edilir.
  9. Sözleşme süresi sonunda sembolik bir bedelle malın firmaya devri yapılır.