LEASING NEDİR?

Leasing bir yatırım malının leasing şirketi tarafından satın alınarak, yatırımcıya kiralanmasıyla ortaya çıkan orta ve uzun vadeli bir finansman şeklidir. Sözleşme süresi boyunca malların mülkiyeti leasing şirketinde kalır ve önceden belirlenen bir kira karşılığında yatırımcının kulanımına bırakılır. Sözleşme süresi sonunda sembolik bir bedel ile kiracıya malların devri yapılır. Sözkonusu malların bakım, onarım ve sigorta primlerinin ödenmesinden kiracı sorumludur.